Zmilitaryzowana specjalna opancerzona koparka teleskopowa UDS – „UDS 214 special”, zamontowana na podwoziu TATRA Force 815-7 8x8. Cz.2

 Słowacka firma CSM Industry s.r.o. z miejscowości Tisovec przedstawiła pierwsze grafiki samobieżnej, wielozadaniowej opancerzonej koparki teleskopowej UDS 214 zamontowanej na podwoziu TATRA Force 815-7 8x8.


Zdaniem Słowaków system ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba podjęcia natychmiastowych działań w celu ratowania życia i mienia, podczas klęsk żywiołowych oraz w innych sytuacji zagrażających życiu. Odegra również ważną rolę w zabezpieczaniu środków technicznych i struktur wspierających działanie wojskowych jednostek bojowych na terenach zagrożonych bezpośrednimi atakami ze strony wroga, w tym w trakcie wojen asymetrycznych czy blisko linii frontowej. Sprawdzi się także w momencie prowadzenia rozminowywania czy realizacji robót ziemnych na terenach zaminowanych. Ogólnie propozycję tę wyróżniają mianowicie:

  • integralnie opancerzona konstrukcja kabiny samochodu i kabiny zabudowy, co przekłada się na wysoką ochronę załogi pojazdu podczas ruchu oraz zabezpiecza działanie koparki teleskopowej podczas pracy.
  • możliwość zastosowania w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach, w których istnieje ryzyko wybuchu oraz podczas manipulowania ładunkami niebezpiecznymi;
  • fakt, ze obie kabiny mogą być wyposażone zarówno w załogowy aparat oddechowy, jak i w zaawansowaną jednostkę filtrująco-wentylacyjną;
  • fakt, że instalacje elektryczna, hydrauliczna i pneumatyczna w podwoziu i zabudowie są dodatkowo chronione przed promieniowaniem cieplnym.
  • system szybkozłączy do ładowania akumulatorów i podawania sprężonego powietrza do pojazdu i nadwozia;
  • system kamer w pojeździe, zapewniający dobrą widoczność i bezpieczeństwo pracy.

Iklan Atas Artikel

Iklan Bawah Artikel